24 Şubat 2015
Yorumlar 0
Kategori Bilinçlendirme
24 Şubat 2015, Yorumlar 0

Dünyada Doğalgaz

Doğalgaz yakın zamanda keşfedilmiş bir olgu olmayıp, binlerce yıl öncesinden beridir yer altında var olan, ancak elde edilme ve kullanılma teknikleri son yüzyıllarda geliştirilebilen bir kaynaktır. Tarihindeki gelişimi yavaş olsa da 1950’ li yıllardan itibaren üretiminde ve tüketiminde büyük ivmelenmeler yaşamıştır.

Dünya’ da doğalgaz tüketimi 2011 yılında %2,2 artış göstermiştir. Ancak ekonomik kriz, yüksek fiyat ve yenilenebilir kaynaklara yönelim nedeniyle, doğalgaz tüketimi Avrupa Birliği’ nde %9,9 oranında azalmıştır. LNG halinde gaz ticareti %10,1 artış göstermiştir. Buna rağmen boru hatları ile ticarette de artış gözlenmektedir (%1,3). Doğalgaz üretimi yıllık bazda %3,1 artmıştır. Dünya doğalgaz üretim / tüketiminin son yıllardaki seyri aşağıdaki şekilden görülebilir:

dunyadadogalgaz1

Doğalgaz, CO2 salınımı ile ilgili fazla yaptırımı olmayan enerji kaynağı olduğundan, 2035 projeksiyonuna göre payı artan tek fosil türevli yakıt olacaktır. Fakat bölgelere göre farklı gelişimler gösterecektir. Çin, Hindistan ve Orta Doğu’ da kuvvetli bir talep artışı olacaktır. Mesela; Çin’ in 2011 yılındaki tüketimi 130 bcm iken, 2035’ te 545 bcm olması beklenmektedir.

Özellikle LNG sektörünün gelişimi hesaba katılınca, dünyada doğalgaz ticareti son yıllarda çeşitlilik kazanmıştır. Şekil-2’ de Dünya doğalgaz ticareti ile ilgili harita görülebilir:

dunyadadogalgaz2

Dünya Doğalgaz Rezervi

2001 yılında 168,5 trilyon m3 olan dünya doğalgaz rezerv miktarı, 2011 yılında bir miktar artarak 208,4 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Dünya doğalgaz rezervinin mevcut üretim düzeyi ile 70 yılın üzerinde ömrü bulunmaktadır. Dünya doğalgaz rezerv kaynakları yoğun olarak Orta Doğu’da, Avrupa ve Avrasya ülkelerinde bulunmaktadır.

dunyadadogalgaz3

2011   yılında 44,6 trilyon m3 ’lük ispatlanmış rezerv miktarı ile ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu’nu 33,1 trilyon m3 ile İran, 25 trilyon m3 ile Katar izlemektedir.

Bir cevap yazın